Ordin al Ministrului Finantelor numarul 1726/12 dec 2002 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice privind procedura si competenta de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat , administrate de Ministerul Finantelor Publice , aprobate prin OMF 580/2002

Astfel, debitorii care obtin intre 29 si 63 puncte si la data depunerii cererilor de acordare a inlesnirilor la plata au toate obligatiile achitate la bugetul de stat , inclusiv ale anului curent au dreptul la reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere aferente debitelor datorate pana la data de 31 dec 2001.
Diferenta de 50% ramasa de plata in sarcina debitorului, dupa acordarea reducerii trebuie achitate in anul curent.

Pe perioada derularii inlesnirilor la plata debitorii sunt obligati sa isi achite obligatiile curente la bugetul de stat cu termenele scadente incepand cu data de intai a lunii urmatoare incheierii conventiei . In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile curente la bugetul de stat , pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile aferente.