Ordonanata de urgenta a Guvernului nr.147 / 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative.

Incepand cu 01 ianuarie 2003 vor intra in vigoare urmatoarele modificari:
a) cota de 2% asupra fondului de salarii reprezentand contributia la fondul de solidaritate sociala prevazuta la art.53 din OUG 102/1999, nu se mai datoreaza;
b) cota de 7% reprezentand contributia angajatilor la fondul de sanatate reglementata de Legea 145/1997 se reduce la 6,5 %;
c) cota de 5% asupra fondului de salarii reprezentand contributia angajatorilor la constituirea fondului de somaj reglemetata prin Legea 76/2002, se reduce la 3,5%. Cota de 6% reprezentand asigurari de somaj datorata de persoanele care au incheiat contracte de asigurare cu agentiile de somaj se reduce la 4,5%;
d) contributia individuala la asigurari sociale se reduce de la 11,67 % la 9,5%. Diferenta dintre cota de contributie individuala si cota de contributie aferenta fiecarei grupe de munca se suporta de angajator;
e) plafonum maxim al bazei de calcul a contributiei la asigurari sociale este de 5 salarii medii brute lunare pe economie;
f) contributia pentru dezvoltarea sistemului energetic se modifica dupa cum urmeaza :
de la 12% la 9% pentru energia electrica;
de la 3% la 2% pentru energia termica.

Hotararea Guvernului nr.17 / 2002 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar – contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002.

Disciplinele testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, sunt cele prevazute in programa analitica .
Aceasta impreuna cu bibliografia se gasesc pe site-ul www.contab-audit.ro.

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.492 / 2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.1.111 / 2002 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr.521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

Conform acestui ordin in categoria obligatiilor fiscale restante se incadreaza sumele provenite din impozite si taxe datorate bugetului de stat, pentru care instantele de judecata nu au dispus suspendarea executarii obligatiei de plata;
Agentii economici producatori de alcool etilic rafinat si / sau distilate au obligatia sa declare in scris Ministerului Finantelor Publice cantitatea de astfel de produse estimata a se realiza pe intreaga perioada de autorizare, in conditiile in care se situeaza sub nivelul cantitatii declarate la autorizare. Declaratia va fi insotita de programul de lucru aferent perioadei ramase pentru realizarea cantitatii rezultate ca diferenta intre cantitatea estimata si cantitatea efectiv obtinuta pana la data intocmirii declaratiei.
Declaratia si programul de lucru vor fi depuse la Garda financiara centrala.

Hotararea Guvernului nr.1.179 / 2002 privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Prevederile acestei hotarari se aplica obiectivelor de investitii, precum si lucrarilor de interventii, promovate de ordonatorii de credite care au calitatea de „autoritate contractanta”, astfel cum este definita prin art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 /2001 privind achizitiile publice , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.212/2002.