Circulara nr.40 /2002 a Bancii Nationale a Romaniei privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2002, ratele rezervelor minime obligatorii sunt urmatoarele:
-18% pentru mijloacele banesti in lei, cu exceptia celor mentionate la art.14 din Regulamentul nr. 6 / 2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii;
-25% pentru mijloacele banesti in valuta, cu exceptia celor mentionate la art.14 din Regulamentul nr. 6 / 2002.

Diferente de curs

Diferentele de curs valutar favorabile rezultate din operatiuni de schimb valutar, efectuate de clientii bancilor comerciale – persoane fizice – se cuprind la categoria „alte venituri” si se impoziteaza cu o cota de 10%, impozitul fiind final. Pierderile din aceste operatiuni nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.
Virarea impozitului la bugetul de stat se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare si nu exista obligatii declarative

Legea 554/2002 privind respingerea OUG 60/2002 pentru modificarea art. 16 alineatul 1 din OUG 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Se respinge OUG 60/2002 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Articolul respins este urmatorul:
„In termen de 18 luni comercianţii constituiţi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit.“
Drept urmare termenul de preschimbare se prelungeste cu 6 luni.

Ordinul nr. 415 pentru modificarea si completarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale , aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002

Se modifica capitolul II punctul 1, alineatul (1), litera (a) prin explicarea termenului de „obligatii” prevazut la art. 13 din ordonanta.
La capitolul II , punctul 1, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (7) si (8) referitoare la esaloanarea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere.
La capitolul II punctul 3, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2), iar alineatul (2) devine alineatul (3).
Noul alineat se refera la termenul la care se acorda reducerea / scutirea, respectiv la ultimul termen de plata din esalonare , daca au fost respectata intocmai termenele de plata si conditiile in care aceasta a fost acordata sau la data la care obligatiile bugetare esalonate la plata se sting in totalitate, indiferent de modalitatea de stingere.

Modificari si completari referitoare la documentatia ce trebuie depusa pentru obtinerea esalonarii si la conditiile acordarii