Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr.521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

Prin care sunt stabilite :
Regimul de supraveghere a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor :
sistemul de supraveghere a productiei , circulatiei de alcool si distilate
Regimul de autorizare a agentilor economici care produc, importa si /sau comercializeaza produsele supuse accizelor
Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Sunt prezentate in anexe modelele de intocmire a situatiilor centralizatoare privind capacitatile de productie pentru alcool si distilate, registru de fabricatie, cerere pentru solicitarea autorizatiei de comercializare, model autorizatie.

Norme nr.16/2002 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine

Limita minima a capitalului social si cea a fondurilor propriii ale unie banci se stabilesc la 370 miliarde lei. Aceasta limita minima va fi atinsa treptat incepand cu data de 31 mai 2003 limita minima a capitalului social si a fondurilor proprii de cel putin 320 miliarde lei, la data de 31 mai 2004 limita minima
trebuie sa fie de 370 miliarde lei.
Bancile nou infiintate trebuie sa mentina pana la data de 30 mai 2003 limita minima a capitalului social si a fondurilor proprii la cel putin 250 miliarde lei.
Sucursalelor bancilor straine in Romania li se aplica aceleasi prevederi.

Norme ale Bancii Nationale a Romaniei nr.13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit

Casele centrale au obligatia sa mentina in permanenta capitalul si fondurile proprii cel putin la nivelul minim stabilit , precum si obligatia de a determina lunar atat nivelul capitalului lor cat si pe cel al capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
Limita minima a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit este de 3 miliarde de lei.
Limita minima a capitalului social si cea a fondurilor proprii ale unei case centrale este de 50 miliarde lei.
Limita minima a capitalului agregat si cea a fondurilor proprii ale unei retele cooperatiste de credit este de 250 miliarde lei.
BNR va modifica limita minima a capitalului caselor centrale si pe cea a capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit astfel incat aceasta sa reprezinte la data de 1 ianuarie 2006 echivalentul in lei a 5 milioane Euro.
Casele centrale vor elabora reglementari proprii privind nivelul minim al capitalului social si al fondurilor proprii aferente cooperativelor de credit afiliate.

Norme ale Bancii Natinale a Romaniei nr.15/2002 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr.7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

Prin care se aduc unele modificari si completari la Nornmele BNR nr.7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :

in privinta respingerii autorizatiei de functionare : daca au fost remediate toate deficientele care au stat la baza respingerii , in termen de maxim 3 luni de la comunicarea respingerii casa centrala poate prezenta, o singura data, o noua cerere de autorizare
la documentatia necesara obtinerii autorizatiei se mai solicita : situatia capitalului agregat al retelei, situatia patrimoniului pentru fiecare organizatie cooperatista din retea – situatie ce trebuie certificata de un auditor financiar autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania(aceasta certificare trebuie sa reflecte concordanta dintre situatia patrimoniului si registrele de contabilitate, realitatea acestora)
BNR se va pronunta asupra cererii de autorizare in cel mult 4 luni de la depunerea acesteia

Norme ale Bancii Nationale a Romaniei nr.8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolitate de catre institutiile de credit

Aceste norme se adreseaza grupurilor a caror cocietate-mama, consolidanta, este o institutie de credit peroana juridica romana.
Astfel sunt specificate:
conditiile pentru elaborarea situatiilor financiare consolidate,
metode si procedee de consolidare, elaborarea situatiilor financiare consolidate,
componenta raportului de gestiune consolidat,
precizari referitoare la auditarea situatiilor financiare consolidate,
publicarea acestora precum si forma si continutul situatiilor financiare consolidate, prezentate in anexe.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor masuri privind importul autovehiculelor

Pentru autovehiculele prevazute la pozitiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04 si 87.11 din Tariful Vamal de import al Romaniei , adica pentru autovehicule pentru transport de 10 persoane (inclusiv sofer) , autovehicule in special pentru transportul persoanelor , inclusiv cele de tip „break”, de curse , cele pentru transport de marfuri, motociclete , cu sau fara atas cu exceptia bicicletelor cu motor, cu motor auxiliar si a ataselor nu se mai acorda scutiri de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adugata. Beneficiau de aceasta scutire pana la data de 31 decembrie 2002 peroanele juridice, persoanele fizice si asociatiile familiale infiintate in baza decretului lege nr.54/1990 privind libera intiativa pentru contractele incheiate pana la data de 31 mai 2002, inainte de intrarea in vigioare a legii nr.345/2002 privind TVA, persoanele cu handicap pentru motocicletele adaptate special pentru acestea, peroanele ranite in Revolutia din Decembrie 1989, precum si persoanele fizice care au docmiciliat cel putin 24 de luni in strainatate si isi stabilesc domiciliul efectiv in Romania.