Ordin nr.989/2002 al ministrului finantelor publice privind tiparirea , inserierea si numerotarea formularelor cu regim special

Se introduc incepand cu data de 1 august 2002 formularele sau documentele cu regim special, inclusiv cele personalizate cu elemente de securitate speciala, asiguratedirect de Compania Nationala „Imprimeria Nationala” SA sau de unitati tipografice abilitate sub supravegherea stricta a Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” SA.
Formularele cu regim special aflate deja la utilizatori finali, fara elemente de securitate speciala, raman valabile pana la 31.12.2002

Ordin nr.6/2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

Prin care se stabilesc pentru societatile de asigurare si reasigurare limita minima a capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera varsat pentru societatile mutuale, astfel :
15 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
30 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;
21 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;
36 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii, si de viata, sau 51 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale si de viata.
Aceasta obligatie de mentinere a limitei minime capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera se va face pana la data de 30 aprilie 2003 pentru asiguratorii autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme , pentru ceilalti asiguratori aceasta obligatie survine de la data publicarii prezentelor norme , respectiv 29 iulie 2002

Lege nr.517/2002 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Prin care se respinge OUG nr.47/2001 pentru modificarea si completarea OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in monitorul oficial nr.161/30 martie 2001,privind vechimea in munca in vederea pensionarii a persoanelor cu handicat

Lege nr.518/2002 privind respingerea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2000 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Prin care se respinge OUG nr.40/2000 pentru modificarea si completarea OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in monitorul oficial nr.181/ 27 aprilie 2001, privind anularea unor facilitati

Lege nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrare in munca a persoanelor cu handicap

Prin care se aproba OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, si se aduc unele modificari si completari vizand :
incadrarea intr-o anumita categorie a persoanelor cu handicap in functie de gardul de handicap;
se infiinteaza centre pilot – institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
se prevad anumite facilitati pentru persoanele cu handicap in mijloacele de transport in comun, locuri de parcare,parcare gratuita;
unele drepturi pentru integrarea cu sanse egale de viata sociala a copiilor cu handicap( acces liber si egal in institutii de invatamant, pregatire scolara la domiciliu, majorarea alocatiei de stat pentru copii cu handicap cu 100%, sau 50% pentru cei aflati in plasament familial, locuri de odihna gratuite, asistent personal pentru opii cu handicap grav, etc);
stabilirea de alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap, etc.

Lege nr.517/2002 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Se respinge ordonanta de urgenta a Guvernului nr.47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.
Astfel se abroga criteriile de acordare a pensiei integrale pentru munca depusa si limita de varsa , acordata la cerere, indiferent de varsta pentru persoanele cu handicap, sporurile acordate, precum si criteriile de pensionare a persoanelor cu handicap care reprezinta invaliditati preexistente la data incadrarii in munca.

Lege nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Prin care se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si se aduc unele modificari si completari :
Se redefineste notiunea de persoana cu handicap, se prezinta aspecte legate de cardul organizatoric al institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap coordonate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Sunt specificate facilitati pentru persoanele cu handicap:
adaptarea infrastructurii : amenajarea cladirilor publice, a mijloacelor de transport in
comun, a telefoanelor publice, a cailor de acces, parcari, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap;
limbajul mimico-gestual si limbajul specific al persoanei cu surdocecitate sunt
recunoscute
institutiile publice vor asigura interpreti in relatiile directe cu persoanele cu deficiente de auz, surdo-cecitate
accesul liber si egal in orice institutie de invatamant a copiilor cu handicap, alocatie de
stat pentru copii cu handicap majorat cu 100%, asistent personal pentru copilul cu handicap grav, alocatie de intretinere pentru copii cu handicap aflati in plasament familial majorata cu 50%,locuri de odihna gratuite o data pe an, etc.
Adultii cu handicap grav si accentuat, daca nu au alte venituri cu exceptia pensiei de
urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 50% din salariul minim brut pe tara, respectiv 875.000 lei pe totat durata handicapului, cei cu venituri pana la acest cuntum primesc diferenta, pentru afectiuni care creeaza handicap ireversibil indemnizatia lunara se stabileste pe toata durata vietii. nevazatorii cu handicap grav beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale in cunatum de 1.279.000 lei, indiferent de varsta si de veniturile realizate din salarii, pe toata durata handicapului grav
persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar in cunatum de 50%
din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, respectiv 437.500 lei, pe toata durata handicapului
se acorda alte facilitati pentru persoanele cu handicap adulti : asistent personal pentru
adultul cu handicap grav angajat de autoritatile administratiei publice locale, introducerea in tara de motorete, motociclete, autoturisme , o data la 8 ani, cu scutirea taxelor vamale, scutire de la plata abonamentelor radio-tv , prioritate la instalarea postului telefonic, gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun,etc.
pentru nevazatorii cu handicap grav care realizeaza venituri salariale in baza uni
contract individual de munca se acorda o indemnizatie lunara in valoare de 200.000 lei suportate din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie,
concediul platit pentru ingrijirea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3
ani , precum si concediile medicale pentru ingrijirea copiilor cu handicap grav si accentuat , care necesita tratament pentru afectiuni intercurente , acordat pana la implinirea varstei de 18 ani sunt suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat,
asistenta medicala, medicamente acordate gratuit pentru tratament ambulatoriu si pe durata spitalizarii, obtinerea gratuita de proteze, bilete de tratament gratuite in limita posibilitatilor existente sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de asigurari de sanatate de care asiguratul apartine.
este definit cadrul organizatoric si de functionare al comisiilor de expertiza medicala a
persoanelor cu handicap.
Persoanele fizice sau juridice care angajeaza persoane cu handicap pot infiinta unitati protejate.
Unitatile protejate pot fi:
agenti economici cu personalitate juridica , indiferent de forma de organizare si de proprietate care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap
alte structuri fara personalitate juridica din cadrul agentilor economici care au cantabilitate proprie si au cel putin 30% din numarul de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
asociatii familiale, asociatii sau fundatii fara scop lucrativ , constituite de cel putin o persoana cu handicap si persoana cu handicap care este autorizata sa desfasoare activitati economice independente , cu conditia achitarii contributiilor de asigurari sociale.
Unitatile protejate beneficiaza de urmatoare drepturi :
scutire de la plata impozitului pe profit , cu conditia ca cel putin 75% din scutire sa fie reinvestit pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau pentru amenajarea locurilor de munca protejate;
scutire de la plata taxelor vamale pentru importurile de materii prime , materiale, semifabricate, utilaje si parti componente necesare in procesul de productie cu obligativitatea pastrarii acestor utilaje si parti componente timp de 5 ani, in cazul instrarinarii acestora se datoreaza taxele vamale retroactiv;
scutire de TVA a operatiunilor desfasurate .

Persoanele juridice care au un numar de cel putin 100 de salariati sunt obligati sa angajeze
persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de salariati. In cazul in care persoana juridica nu a angajat persoane cu handicap si nu a solicitat de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca repartizari de persoane cu handicap, are obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma egala cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in carer nu a incadrat persoane cu handicap.
Persoanele juridice care fac dovada solicitarii trimestrial de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a repartizarii de persoane cu handicap sunt exceptate de la plata sumelor egale cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, respectiv 4% din numarul total de angajati

Lege nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit

Prin care se aproba OG nr.7/2001 si se aduc urmatoarele modificari si completari :

se introduce termenul de „baza fixa” definita ca locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane fara domiciliu in Romania sau a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara (total sau partial) in scopul obtinerii de venit;
Se introduc unele precizari privind regimul veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit (premiile, indemnizatiilesportive acordate sportivilor, tehnicienilor, si altor specialisti in anumite conditii,avantaje in bani,natura primite de persoane cu handicap, veterani de razboi ,etc);
Se modifica baremul anual prin corectia datorata ratei inflatiei realizate pe perioada septembrie –decembrie 2001;
Se aduc unele completari legate de : nedepunerea la termen a declaratiei de venit globa, modalitatea de plata , contraventii, infractiuni , etc
Veniturile din salarii si cele asimilate salariilor realizate din strainantate de persoane fizice romane cu domiciliul in Romania nu se supun procedurii de globalizar

Ordin nr.957/2002 al ministrului finantelor publice privind stabilirea termenului de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru exercitiul fiscal 1 ianuarie – 30 iunie 2002

Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit conform OG nr.70/1994 privind impozitul pe profit depun la organul fiscal competent Declaratia privind impozitul pe profit (cod 14.13.01.04) pentru exercitiiul fiscal 1 ianuarie – 30 iunie 2002 la urmatoarele termene :

16 august 2002 – pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV – a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin OMF nr.94/2001, inclusiv cei care efectueaza retratarea situatiilor financiare ale anului 2001;
9 august 2002 – pentru celelalte persoane juridice platitoare de impozit pe profit.
Se aduc unele precizari :
eventualele diferente de impozit pe profit rezultate la intocmirea Declaratiei privind impozitul pe profit (cod 14.13.01.04) se regularizeaza pana la data depunerii acesteia(9, 16 august 2002)
din punct de vedere fiscal , pentru completarea acestei declaratii , pentru perioada 1 ianuarie 2002 – 30 iunie 2002 se vor avea in vedere urmatoarele :
deductibilitatea provizioanelor constituite pentru pierderi din diferente de curs valutar conform HG nr.335/1995 (deductibilitatea la nivelul pierderii nete );
contribuabilii care aplica OMF nr.94/2001, determina extracontabil pierderea neta din diferente de curs valutar aferente creantelor di obligatiilor in valuta pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2002 si o inregistreaza in Declaratia privind impozitulpe profit la randul 15 „Alte sume deductibile in limitele prevazute de legislatia in vigoare”;
evaluarea disponibilitatilor in devize se efectueaza numai la finele exercitiului financiar, respectiv 31.12.2002;

Legea nr.491privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

Prin care se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/28.03.2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare , cu urmatoarele modificari si completari :

Incadrarea debitorilor care au obtinut un punctaj mai mic de 14 puncte in urma analizei criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala , dar au o importanta nationala, zonala semnificativa, sau au fost afectati de calamitati se va face pe baza de referat motivat, intocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari si avizat, dupa caz, de :
comisia de dialog social constituita la nivelul creditorilor bugetari si , respectiv
comisia de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.
Inlesnirile la plata se aproba si se acorda de ordonatorul principal de credite.

Pentru societatile comerciale ce obtin venituri din activitatea sezoniera reprezentand 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilant contabil, graficul de esalonare la plata a obligatiilor restante se coreleaza cu acest specific.

Debitorii care au obtinut un punctaj de peste 63 de puncte si au toate obligatiile bugetare achitate la zi, vor beneficia pe langa scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente pana la data de 31 decembrie 2001 calculate pana la data intrarii in vigoare a OUG nr.40/2002 si de reducerea cu 50% a majoararilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente, daca obtin un punctaj intre 29-63 de puncte.

Debitorii aflati in procedura de reorganizare juridica sunt beneficiari ai OUG nr.40/2002 la cererea motivata a administratorului , cu incuviintarea judecatorului sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.

Pentru obligatii bugetare de natura impozitelor, taxe , contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majorari si penalitati de intarziere, datorate de persoane fizice se pot acorda inlesniri la plata acestora (esalonari, amanari, scutiti, reduceri ) indiferent de perioada la care se refera.

Pentru debitorii care au in derulare alte esalonari la plata si beneficiaza de scutirea la plata a majorarilor si a penalitatilor de intarziere din esalonare in cazul achitatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG nr.40/2002 se introduce conditia de a nu avea alte obligatii bugetare restante la data depunerii cererii de esalonare.

Se modifica titlul anexei prezentate in OUG nr.40/2002 precum si unele aspecte in criteriile legate de schimbarea sediului contribuabilului si schimbarea actionariatului, astfel :

la mobilitatea sediului contribuabilului punctajul ramane neschimbat dar nu se considera schimbare de sediu, in contextul calcularii punctajului pe baza acestui criteriu, daca aceasta se face in cadrul aceleiasi localitati sau in cadrul aceluiasi sector al municipilui Bucuresti;
in privinta schimbarii actionariatului nu se iau in considerare schimbarile actionarului principal , realizate prin tranzactii pe piata organizata de capital