Legea 414 privind impozitul pe profit, aduce modificari privind

impozitarea profitului din zona libera;
cheltuieli nedeductibile;
cheltuieli deductibile limitat (dobanzile);
cheltuieli suplimentare cu amortizarea – 20% la achizitia mijlocului fix;
pierderea fiscala se recupereaza din profiturile urmatorilor 5 ani consecutivi;
plata impozitului pe profit pentru trimestrul IV se face pana la 25 ianuarie la nivelul trimestrului III

Lege privind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2001 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Redefineste locurile de munca in conditii speciale
Nu se datoreaza contributii de asigurari sociale asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondul asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta;
b) drepturile platite in cazul incetarii raporturilor de munca, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
d) sumele detinute in baza unei conventii civile de catre persoanele care au incheiate contracte individuale de munca precum si de beneficiarii unei pensii de limita de varsta;
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care angajatul:
a) a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a-c si e;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a satisfacut stagiul militar
Aceste perioade se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de lege, astfel o persoana care se afla in concediu de ingrijire copil pana la 2 ani, poate beneficia dupa expirarea acestuia de concediu prenatal sau postnatal. Legea 19/2000 valorifica aceste perioade asimilate numai pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.
Se stabileste baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale pentru perioadele asimilate.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de:
A – Angajator functie de numarul de angajati avuti la data ivirii incapacitatii temporare de munca
a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
b) intre 21 – 100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca.
B – din BASS incepand cu:
a) prima zi de incapacitate temporara de munca in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. 1 pct. III, IV, V si alin. 2;
b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

HG 587 pentru modificarea si completarea HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Stabileste prevederi speciale pentru personalul militar si civil din MAN si din MI care participa in strainatate la cursuri, stagii de practica si specializare, perfectionare sau alte activitati,
Se stabilesc categorii de diurna si plafoane de cazare pentru
Valuta Categorii diurna Plafoane cazare
I II A B
72. Hong Kong $ 31 50 120 240

Ordinul 633/2002 al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitatile agricole prin care se aproba

modelul si continutul formularului „Declaratie privind veniturile din activitati agricole”(cod 14.13.01.13/9)
modelul si continutul formularului „Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole”(cod 14.13.03.13/09)
procedura de declarare a veniturilor din activitatile agricole
procedura de stabilire a impozitului pe veniturile agricole

Ordinul 731/2002 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii taxei pe valoarea adugata la organele vamale conform art.29 lit.D c) pct.1-4 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

Prin care sunt prezentate:
procedura si formalitatile de atestare a suspendarii platii TVA la organele vamale
lista cu materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate, pentru care se suspenda plata TVA in vama pentru 60 de zile