Hotararea Guvernului nr.518/2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002

Prin care incepand cu luna iunie 2002 pensionarii din sistemul de pensii ale caror pensii nu depasesc plafonul de 11.164.000 lei (dublul salariului mediu brut pe economie) beneficiaza de indexarea pensiilor . De asemenea , valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 5%, valoarea actualizata a punctului de pensie este de 2.098.959 lei si nu include contributia pentru asigurarile sociale

Lege nr.294/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

Prin care se aproba Ordonanta Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de taxe si impozite , cu modificarea art.III privind gestionarea impozitului pe venit de catre Ministerul Finantelor Publice prin angajarea de personal pe perioada determinata cu clauza pastrarii secretului fiscal

Act al Administratiei Publice Centrale nr.1.521/MM/521.821. ce cuprinde Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

Sunt prezentate normele metodologice la Legea nr.118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Acest fond este gestionat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in calitate de administrator.
Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea cotei unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina asupra :
a) cantitatilor de acrburanti auto livrati la intern de productaori, precum si carburantilor auto consumati de acestia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
b) cantitatilor de carburanti auto importati.
Suma datorata se stabileste in raport cu cursul oficial BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumai respective.
Cota unica se va reflecta in nivelul pretului cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a TVA-ului.
Obligatia de a calcula si de a varsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producatorilor din tara si/sau importatorilor de carburanti auto, persoane fizice ori juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.