Ordonanţa Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea OG nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe

Se stabilesc:

Tipurile de venituri pentru care se aplică procedura de înregistrare a persoanelor fizice străine şi române fără domiciliu în România;
Situaţiile şi modul în care se face înregistrarea plătitorilor de TVA, a reprezentanţilor fiscali de TVA, a plătitorilor de accize şi de impozit la ţiţei şi gaze naturale.
Intră în vigoare în 1 aprilie 2002 (la 60 de zile de la publicare) şi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare Ministerul de Finanţe va emite norme de aplicare.

HG 1341/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

Fondul special pentru produse petroliere se constituie prin includerea în preţul produselor petroliere a unei sume de 0,01 USD / litru, la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare livrării.

Suma respectivă nu se include in baza de impozitare a TVA.
Obligaţia de a constitui acest fond revine producătorilor şi procesatorilor de produse petroliere (benzină şi motorină), reprezentând cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2328/2390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate

Se stabilesc normele contabile, a căror aplicare devine obligatorie pentru societăţile din domeniul asigurărilor;

Se stabilesc obligaţiile cenzorilor, experţilor contabili şi societăţilor comerciale de expertiză contabilă care certifică bilanţurile la 31 decembrie 2001 întocmite de societăţile de asigurări

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ

Se stabilesc categoriile de persoanele juridice fără scop lucrativ care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă;
Tipurile de documente care îndeplinesc criteriile pentru a dobândi calitatea de document justificativ;
Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, utilizate de persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă

Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1/2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, a actualizării sumelor fixe, precum şi a baremului anual pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor OG nr. 7/2001 privind impozitul pe profit

Se stabileşte baremul lunar pentru veniturile realizate în anul 2002:

Venit lunar impozabil (lei) Impozitul lunar (lei)
Până la 1.800.000 18%
1.800.001 – 4.600.000 324.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1.800.000 lei
4.600.001 – 7.300.000 968.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 4.600.000 lei
7.300.001 – 10.200.000 1.724.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte 7.300.000 lei
Peste 10.200.000 2.710.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 10.200.000 lei

Deducerea personală de bază este de 1.600.000 lei/lună;
Baremul anual pentru stabilirea impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile obţinute

Venit lunar impozabil (lei) Impozitul lunar (lei)
Până la 21.600.000 18%
21.600.001 – 55.200.000 3.888.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 21.600.000 lei
55.200.001 – 87.600.000 11.616.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 55.200.000 lei
87.600.001 – 122.400.000 20.688.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte 87.600.000 lei
Peste 122.400.000 32.520.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 122.400.000 lei

MONITORUL OFICIAL 43/ 22 ianuarie2002

Ordin al ministrului finanţelor publice nr.113/2002 privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001

Se stabileşte baremul anual pentru veniturile realizate în anul 2001:

Venit anual impozabil (lei) Impozitul anual (lei)
Până la 19.700.000 18%
19.700.001 – 49.900.000 3.546.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 19.700.000 lei
49.900.001 – 78.800.000 10.492.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 49.900.000 lei
78.800.001 – 110.400.000 18.584.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte 78.800.000 lei
Peste 110.400.000 29.328.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 110.400.000 lei