HG nr. 1169/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei, incepand cu luna decembrie 2001

Se stabilesc:
Incepand cu luna decembrie 2001 se indexeaza cu
6% urmatoarele venituri ale populatiei:
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca din a 91- a zi de concediu medical;
indemnizatia de maternitate, din a 91 -a zi de concediu de maternitate;
indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav precum si cea pentru cresterea copilului pana la 2 ani.
Masurile de protectie sociala mentionate se aplica
indemnizatiilor ale caror cuantumuri nu depasesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat.

LEGE nr. 631/2001 pentru aproarea OG nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Se aproba OG nr. 107/1999 cu modificari si completari referitoare la definirea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, conditiile de elaborare, executare si reziliere a acestuia.

Ordin nr. 657/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii.

Normele stabilesc procedura autorizarii si reautorizarii functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii

Ordin nr. 343/399 al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

Se stabilesc:
duratele concediilor medicale pentru incapacitate
temporara de munca, pentru prevenirea inbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, pentru maternitati si copilul bolnav;
conditiile, datele si controlul eliberarii certificatelor de
concediu medical.
bolile cardiovasculare pentru care se pot acorda
concedii medicale cu o durata de pana la 12 luni

Ordin nr. 2186/2001 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

In Normele metodologice se aduc precizari la OUG nr.
13/2001 privind masurile luate, prin acte de control sau de impunere de catre organele MF, care fac obiectul cailor administrative precum si modul de intocmire, prezentare, solutionare si evidentiere a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse

Ordin nr. 2103/2001 al ministrului finantelor publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si aprobarea modelului Declaratiei – inventar privind impozitele, taxele si contributiile si alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenti, aflate in sold la data de 31 decembrie 2000 si neachitate pana la 30 septembrie 2001

· Se stabilesc:

Plata obligatiilor bugetare inclusiv a majorarilor de
intarziere si penalitatilor, se face distinct in urmatoarea ordine:
– obligatii cu termen de plata in anul curent;
– obligatii datorate si neachitate pana la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii;
majorari de intarziere si penalitati datorate si neachitate pana la 31 decembrie a anului precedent.
Se fac precizari privind termenele de plata a obligatiilor bugetare, modul de calcul a majorariilor de intarziere.
Se stabileste o penalitate lunara de intarziere de 0,5% pentru obligatiile bugetare neplatite la termen. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru nevarsarea sumelor retinute la sursa