LEGE nr. 576/2001 pentru aprobarea OUG 127/1999 privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului, publicata in MO, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999

Se aproba OUG 127/1999 cu modificari privind deductibilitatea cheltuielilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, a ratelor aferente contractelor de leasing, privind nedeductibilitatea sumelor pentru constituirea rezervelor si provizioanelor peste limita legala, precum si scutirile de taxe vamale si TVA pentru importuri, reducerile de accize.
Se abroga punctele 5 si 6 din Legea 204/2001 privind aprobarea OG nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea

LEGE 547/2001 pentru aprobarea OUG 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

Plafonul de la care contribuabilii devin plătitori de TVA creşte de la 50 milioane lei la 125 milioane lei
Rambursarea TVA se efectuează lunar
Actele emise de organele de specialitate ale MFP pentru constatarea obligaţiilor de plată privind TVA constituie titluri executorii numai dacă plătitorul nu şi-a exercitat căile legale de atac în termen de 15 zile de la întocmirea actului.

Ordin nr. 1880/2001 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii microîntreprinderilor

Contribuabilii care se încadrează în condiţiile privind impunerea microîntreprinderilor utilizează planul de conturi simplificat, prevăzut în acest OMF
Microîntreprinderile întocmesc anual bilanţul şi contul de profit şi pierdere
Se stabileşte modul de determinare a bazei impozabile, respectiv sumele înregistrate în conturile de venituri, cu excepţia conturilor 711 Venituri din producţia stocată, 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale şi 781 Venituri din provizioanele privind activitatea de exploatare
Microîntreprinderile vor depune, până la data de 25 octombrie 2001, Declaraţia privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04, pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2001

Ordin nr. 1950/2001 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA

În completarea OMF 1173/2000, se stabileşte circuitul cererilor de rambursare TVA de la momentul depunerii la organele fiscale până în momentul restituirii sumelor respecive.
Organele fiscale de control vor ţine o evidenţă separată privind cererile de rambursare TVA, precum şi modul de soluţionare a acestora, rezultatele verificării, sumele solicitate la rambursare şi sumele pentru care se admite rambursarea sau compensarea.

LEGE nr. 506/2001 pentru aprobarea OUG 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice

Se stabilesc următoarele:
Contestaţiile care au ca obiect sume ale căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organele de control ale aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de sumă, se soluţionează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Deciziile DGFPS sau ale Ministerului Finanţelor Publice pot fi atacate în instanţă în regim de urgenţă, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.
Ministerul Finanţelor Publice va emite norme metodologice de aplicare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aplicare a OUG 13/2001.

Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr. 1.214 / 2002 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

Incepand cu data de 01.03.2003 se aplica prevederile Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital , semnata la Bucuresti la 12 iunie 2000