aceasta lege se aplica tuturor contractelor incheiate pentru realizarea actelor de comert de catre agenti economici comercianti, persoane juridice si fizice /comercianti, indiferent de forma de proprietate
se introduce obligativitatea partilor contractante de a stipula clauze si a depune toate diligentele pentru realizarea obiectului contractului, inclusiv introducerea de daune moratorii sau compensatorii , ca masura de constrangere , pe langa penalizari si daune/interese in caz de nerespectare a clauzelor contractuale

HG 618/2001 pentru reglementarea unitară a termenelor şi procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit OUG nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

Hotărârea aproba Normele metodologice pentru reglementarea unitară a termenelor şi procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit OUG nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.

Contribuabilii care datorează bugetului de stat sume potrivit art. I – VII din OUG 32-2001 au obligaţia să completeze şi să depună “Declaraţia privind sumele datorate bugetului de stat”, până în data de 25 a lunii următoare.

Modelul şi conţinutul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor, în termen de 30 de zile de la data publicării HG 618/2001.

Situaţiile privind obligaţiile de plată şi achitarea acestora trebuie întocmite pe fiecare an-lună şi pe fiecare fond în parte, pentru perioada ianuarie 1996 – la zi

LEGEA 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie

Investiţii directe cu impact semnificativ în economie sunt acele investiţii o valoare mai mare decât echivalentul a 1 milion USD.
Facilităţile fiscale acordate pentru astfel de investiţii sunt:
Exceptarea de la plata taxelor vamale ale utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare pentru realizarea investiţiei;
TVA aferentă importurilor de utilaje, instalaţii şi echipamente se amână la plată până la punerea în funcţiune a investiţiei;
Reducerea profitului impozabil cu o cotă egală cu 20% din valoarea investiţiei, în luna în care se realizează investiţia;
Utilizarea amortizării accelerate, cu anunţarea, dar fără obligaţia aprobării prealabile a organului fiscal teritorial.