OMFP 1195/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice

Organul competent Reduceri sau scutiri Amânări şi eşalonări
Impozite şi taxe Majorări de întârziere Impozite şi taxeMajorări de întârziere Amânări Eşalo-nări
Nivelul I
Admin finanţelor publice ale Mun. Bucureşti şi direcţiile generale judeţene Până la 1 mrd lei Până la 1 mrd lei Până la 10 mrd lei Până la 10 mrd lei Până la 6 luni Până la 5 ani
Nivelul IIDGFPS a Mun. Bucureşti
a) pt. contribuabilii înbregistraţi la sediul acesteia Până la 5 mrd lei Până la 5 mrd lei Până la 25 mrd lei Până la 25 mrd lei Până la 6 luni Până la 5 ani
b) pt. contribuabilii înregistraţi la sectoare Între 1 şi 5 mrd lei Între 1 şi 5 mrd lei Între 10 şi 25 mrd lei Între 10 şi 25 mrd lei Până la 6 luni Până la 5 ani
Nivelul IIIMinisterul Finanţelor Publice
a) pt. cererile adresate Direcţiei Generale a Vămilor – Orice sumă mai mică de 50 mrd lei Orice sumă mai mică de 500 mrd lei Orice sumă mai mică de 500 mrd lei Până la 6 luni Până la 5 ani
B) pt. cererile ce depăşesc nivelele I şi II Până la 50 mrd lei Până la 50 mrd lei Până la 500 mrd lei Până la 500 mrd lei Până la 6 luni Până la 5ani