Ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.237/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzand meseriile si activitatile simple

Conform Legii 76/2002, precum si a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HG.174/2002, programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza distinct pe grad de pregatire si specializari, categorii si grupuri de persoane.
Prin acest ordin se aproba doua liste cuprinzand meseriile si activitatile simple:
o lista cuprinzand meseriile si activitatile simple care pot fi desfasurate cu o pregatire scolara de minimum 4 clase si un curs de formare profesionala (initiere sau calificare);
o lista cuprinzand meseriile si activitatile simple care pot fi desfasurate cu o pregatire scolara de minimum 7/8 clase si un curs de formare profesionala (initiere sau calificare).
Pentru insusirea acestora se pot organiza programe de formare profesionala in care sa fie cuprinse atat persoane care nu au absolvit invatamantul general obligatoriu , precum si persoane cu handicap care poseda aptitudinile necesare practicarii acestor meserii si activitati.

Ordin al ministrului finantelor publice nr.599/2002 pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila

Prin care se introduc trei modele de formular specific cu regim special privind activitatea financiar contabila precum si normele privind intocmirea si utilizarea acestora :
Factura Fiscala (cash&carry) cod 14-4-10/Ac – circula fara chitanta de incasare;
Aviz de insotire a marfii cod 14-3-6/Ac;
Factura Fiscala cod 14-4-10/Ad

Ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.216/2002 pentru aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Prin care se stabilesc competentele si procedura de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale .
Ca element nou , Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale nu acorda inlesniri la plata debitelor provenind din :
contributia pentru pensia suplimentara;
contributia individuala de asigurari sociale;
contributia individuala de asigurari pentru somaj;
majorari datorate pe perioada amanarii sau esalonarii;
obligatii bugetare restante , stabilite prin acte de control in cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscala , daca aceste infractiuni s-au pronuntat prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
Constatarea neachitarii debitelor de natura pesiei suplimentare, asigurari sociale , asigurari pentru somaj datorate de asigurat si retinute prin stopaj la sursa de catre angajator contituie motiv de neinregistrare a cererii debitorului in Registrul special de evidenta a solicitarilor de inlesniri la plata, pana la momentul achitarii acestor debite.

Se mai specifica :
categoriile de inlesniri
competentele de acordare a inlesnirilor la plata
documentatia privind solicitarea de inlesniri la plata
etapele de analiza a solicitarilor de inlesniri la plata
conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor aprobate
evidenta, urmarirea si controlul incasarii sumelor pentru care s-au aprobat inlesniri la plata.

Ordin nr.766/C/552/2002 al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Se abroga Ordinul ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice nr.2506/C/1.324/2000 pentru aprobarea instructiunilor privind modul de incasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Lege nr.213/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniul audio si video, precum si a programelor pentru calculator

Se aproba Ordonanta Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturi conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator si se aduc unele completari si modificari

Hotararea Guvernului nr.436/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Prin care se adopta completari si modificari, din care prezentam :

a) pe langa cheltuielile medicale (vaccinuri, medicamente , interventii chirurgicale) suportate de Ministere sau unitati trimitatoare, in lei si valuta, specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat s-au introdus si cheltuielile privind asigurarea medicala a persoanelor care fac parte din delegatiile oficiale;

b) se modifica anexa cu nivelul diurnelor , introducandu-se moneda unica Euro pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Ordin nr.563/2002 privind stabilirea intervalului de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuinta pe anul 2001

In perioada 1-31 mai 2002 organul fiscal emite „Decizia de impunere privind venitul din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuinta pe anul 2001” cod 14.13.03.13/3.1pe baza datelor din contractele de inchiriere, respectiv a datelor din declaratiile speciale depuse de contribuabili.
In cazul depunerii declaratiilor speciale dupa expirarea termenului , organul fiscal va emite decizia de impunere in termen de maxim 30 de zile de la depunerea declaratiilor, iar in cazul stabilirii din oficiu a impozitului anual pe venitul din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuinta sau al constatarii de diferente de venit, ca urmare a unui control fiscal, decizia de impunere se emite in termen de 15 zile de la data notei de constatare, respectiv a procesului verbal de control

Ordin nr.580/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor

Prin care se aproba normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare .
Acest ordin stabileste competentele de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata si procedura de solutionare a acestora, precum si monografia inregistrarii in contabilitate a acestor facilitati.
Sunt prezentate modelul conventiei ce se incheie cu Ministerul de Finante , modelul Referatului intocmit de organul fiscal competent precum si calculul punctajului