HG 244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea IMM-urilor

Scutirea de la plata taxelor vamale se va face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere (pe un formular anexa la prezentele Norme), cu condiţia ca întreprinzătorul sa fi obţinut avizul Ministerului Industriei si Resurselor (avizul se eliberează intr-un interval de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii);
Scutirea de la plata impozitului a profitului brut reinvestit se acorda si pentru echipamentele achiziţionate in regim de leasing financiar;
Ordinea in care se acorda facilităţile este:
Scutirea pentru profitul brut reinvestit;
Reducerea impozitului cu 20% pentru crearea de locuri de munca