LEGE nr. 635/2001 pentru aprobrea OUG 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania

Fondul Romania se constituie in vederea promovarii imaginii reale a tarii in exterior si se contituie dintr-o cota de 1% care se plateste de catre contribubilii care au incasat venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatile proprii precum si din prestari de servicii pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor

OG nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

In categoria veniturilor impozabile se introduc veniturile din activităţi agricole, sunt extinse categoriile de venituri care nu sunt supuse impozitării, precum şi cele scutite de impozit pe venit

Sumele reprezentând deducerile personale de bază pe trim. IV 2001 si anul 2000 vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, în funcţie de rata inflaţiei.

Prevederile acestei Ordonanţe sunt aplicabile începând din 1 ianuarie 2002, cu excepţia celor referitoare la trim. IV 2001.

De la data aplicării prezentei ordonanţe se abrogă OG 73/1999 cu modificările ulterioare

Legea nr.149/2002 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin.(3) al art.7 din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Articol unic : se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.46/2000 privitoare la certificarea trimestriala si anuala, insotita de raportul de audit, bilant contabil si a contului de executie bugetara ale institutiei publice, anterioara aprobarii de catre conducatorul institutiei publice a bilantului contabil si a contului de executie bugetara

Ordonanta de urgenta nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Prin care termenul acordat comerciantilor constituiti anterior datei de 1 iunie 2001, pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare si a codului fiscal cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit , se modifica de la 12 luni la 18 luni

Legea 346 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Sunt obligatorii asigurarile de riscuri pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele angajate cu contract de munca, persoane care desfasoara activitati in functii elective, someri, etc.;
Se stabilesc prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
Se stabilesc indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca;
Se infiinteaza Fondul National de Asigurari de Accidente de munca, institutie de interes national, care gestioneaza aceste fonduri ;
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2004 cu exceptia prevedirilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 200

Ordin nr. 1922/2001 al Ministerului Finanţelor Publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi din pensii

Se stabilesc:
– noul barem lunar de impozitare a salariilor valabil pentru trimestru IV 2001
– deducerea personală de bază este de 1.300.000 lei pe lună
– suma fixă neimpozabilă pentru veniturile din pensii este de 2.900.000 lei
– suma neimpozabilă pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc este de 5.000.000 lei.

Ordin nr.6/2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

Prin care se stabilesc pentru societatile de asigurare si reasigurare limita minima a capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera varsat pentru societatile mutuale, astfel :
15 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
30 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;
21 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;
36 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii, si de viata, sau 51 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale si de viata.
Aceasta obligatie de mentinere a limitei minime capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera se va face pana la data de 30 aprilie 2003 pentru asiguratorii autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme , pentru ceilalti asiguratori aceasta obligatie survine de la data publicarii prezentelor norme , respectiv 29 iulie 2002