Ordonanta de urgenta nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Prin care termenul acordat comerciantilor constituiti anterior datei de 1 iunie 2001, pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare si a codului fiscal cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit , se modifica de la 12 luni la 18 luni

Legea 346 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Sunt obligatorii asigurarile de riscuri pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele angajate cu contract de munca, persoane care desfasoara activitati in functii elective, someri, etc.;
Se stabilesc prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
Se stabilesc indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca;
Se infiinteaza Fondul National de Asigurari de Accidente de munca, institutie de interes national, care gestioneaza aceste fonduri ;
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2004 cu exceptia prevedirilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 200

Ordin nr. 1922/2001 al Ministerului Finanţelor Publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi din pensii

Se stabilesc:
– noul barem lunar de impozitare a salariilor valabil pentru trimestru IV 2001
– deducerea personală de bază este de 1.300.000 lei pe lună
– suma fixă neimpozabilă pentru veniturile din pensii este de 2.900.000 lei
– suma neimpozabilă pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc este de 5.000.000 lei.

Ordin nr.6/2002 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

Prin care se stabilesc pentru societatile de asigurare si reasigurare limita minima a capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera varsat pentru societatile mutuale, astfel :
15 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
30 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;
21 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;
36 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii, si de viata, sau 51 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale si de viata.
Aceasta obligatie de mentinere a limitei minime capitalului social varsat sau a fondului de rezerva libera se va face pana la data de 30 aprilie 2003 pentru asiguratorii autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme , pentru ceilalti asiguratori aceasta obligatie survine de la data publicarii prezentelor norme , respectiv 29 iulie 2002

Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1006 / 30 iulie 2002 privind documentatia necesara persoanelor impozabile, inregistrate ca platitori de TVA, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata

Cei care solicita rambursarea TVA vor depune functie de modalitatea de rambursare solicitata la organul fiscal teritorial urmatoarele:
a) rambursare cu control anticipat
cererea de rambursare
decontul de TVA din care rezulta TVA de rambursat
b) rambursare cu control ulterior
cererea de rambursare
decontul de TVA din care rezulta TVA de rambursat
lista cuprinzand facturile neachitate

Hotararea Guvernului nr.874/2002 pentru stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si a cotei majorarilor datorate pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetar

Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare este de 0,07% pentru fiecare zi de intarziere.
Cota majorarilor datorate pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare este de 0,07% pentru fiecare zi calendaristica a acestei perioade.
Pentru obligatiile bugetare amanate sau esalonate aflate in curs de derulare se datoreaza majorari in cota de 0,07% pentru fiecare zi calendaristica incepand cu data de 1 septembrie 2002.
Se abroga HG nr.1043/2001 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si HG nr.670/1999 privind stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a unor obligatii de catre persoane fizice , precum si a cotei majorarilor datorate in perioada amanarii si/sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare.
Aceasta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 2002.