ORDIN Nr. 3.577 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

Contribuabilii care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii. Acesti contribuabili sunt cuprinsi in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat.