HOTARARE Nr. 701 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

Potrivit acestei Hotarari, operatorilor economici care nu s-au dotat inca cu aparate de marcat electronice fiscale li se va aplica initial avertismentul, cu un plan de remediere a situatiei in termen de maximum 10 zile.

ORDIN Nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementari contabile

Potrivit acestui act normativ, repartizarea dividendelor in timpul anului se va realiza cu ajutorul contului nou de creante 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar”, urmand ca dupa aprobarea situatiilor financiare anuale sumele sa fie regularizate.

In ceea ce priveste situatiile financiare interimare, acestea se vor depune la unitatile teritoariale ale MFP in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Prin aceasta Ordonanta se aduc completarile necesare cu privire la veniturile luate in calcul pentru determinarea indemnizatiei pentru crestere copil.

In forma Ordonantei 111/2010 de pana la aceste modificari, la veniturile luate in calcul erau mentionate doar cele din activitati independente. In consecinta, avand in vedere modificarile aduse Codului fiscal incepand cu 23 martie 2018, si anume, excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din categoria celor independente, veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuala incepand cu 23 martie 2018, nu faceau obiectul prezentei Ordonante.

In urma completarilor aduse, prin adaugarea categoriei de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, indemnizatia pentru cresterea copilului nu mai este afectata prin neluarea in calcul a acestor venituri.

Diferentele de sume rezultate din necorelarea prevederilor OUG 111/2010 cu cele din Codul fiscal pot fi solicitate de persoanele indreptatite in acest sens.

HOTARARE Nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Prezenta hotarare aduce schimbari valabile incepand cu 1 ianuarie 2019, care vizeaza in primul rand indemnizatia de delegare/detasare (diurna). Astfel, persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi (in prezent 17 lei/zi). La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va abroga HG 1.860/2006.

Proiect HOTARARE privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere – publicat in data de 27 august 2018

Proiectul prevede introducerea contraventiilor referitoare la nerespectarea termenelor prevazute de lege de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.

Astfel, operatorii economici care nu s-au dotat inca cu aparate de marcat electronice fiscale nu vor fi sanctionati direct cu amenda, amenzile putand fi aplicate abia dupa un avertisment si intocmirea unui plan de remediere cu un nou termen de conformare. Organele fiscale de control vor analiza situatia fiecarui contribuabil in parte, iar daca acesta nu a fost dotat cu aparate de marcat cu jurnal electronic, vor aplica avertismentul si vor stabili un termen pentru dotarea corespunzatoare de maximum 90 de zile, in functie de constatari.

ORDIN Nr. 2.093 din 24 august 2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

Acesta este ultimul an in care organele fiscale vor mai emite Decizii de impunere, iar veniturile vizate sunt cele aferente anului 2017. Deciziile de impunere anuale vor fi emise pe baza informatiilor din sistemul informatic al organelor fiscale.

Termenul pana la care se vor emite Deciziile este 30 octombrie 2018, iar contribuabilul, in functie de data comunicarii, va avea obligatia de a plati eventualele diferente:

– pana la data de 5 a lunii urmatoare, daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 01 – 15 din luna

– pana la data de 20 a lunii urmatoare, daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna.

ORDONANTA Nr. 18 din 29 august 2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul inspectiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finantelor Publice si pentru completarea unor acte normative

Prezentul act normativ prevede extinderea controlului efectuat de aparatul de inspectie economico-financiara a MFP atat la beneficiarii sponsorizarilor si mecenatelor cat si la beneficiarii din redirectionarea impozitului pe venit in procentele stabilite de lege. Astfel, OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si Legea 32/1994 privind sponsorizarile au fost completate in acest sens.

ORDIN Nr. 2.117 din 27 august 2018 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale

Prin prezentul Ordin este extinsa sfera de verificare de la situatia fiscala a persoanelor fizice la situatia fiscala personala. Prin acest act normativ se aproba modelul si continutul formularelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale.

Formularele: F4103, F4105 si C801

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4156/28.12.2017/Anexa 2D/Anexa 2E, pe site-ul ANAF au fost publicate in datele de 31.07.2018, respectiv 07.08.2018, formularele F4103 si F4105. Acestea se completeaza/transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in urmatoarele situatii:

– Formularul F4103 care se completeaza ori de cate ori este cazul de catre distribuitorul autorizat pentru a transmite informatii privind schimbari ale starii sau situatiei aparatelor de marcat electronice fiscale.

– Formularul F4105 Notificare privind situatia aparatului de marcat electronic fiscal, se completeaza pentru: schimbarea locului de utilizare a aparatului, furtul/disparitia/distrugerea/instrainarea aparatului, inchiderea punctului de lucru, incetarea activitatii.

Totodata, ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune prin intremediul SPV documentele necesare atribuirii numarului de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale: Formularul C801 si pot primi „Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a AMEF”.